Pytanie 6

Czy masz wzór Kobiety Spełnionej? Kogoś, kto Cię inspiruje, kogoś kogo w postawach, myśleniu i działaniu mogłabyś naśladować?
Odpowiedz i zapisz sobie na kartce punkty: 0 "nie, nie za bardzo", 5 "mniej więcej", 10 "tak, oczywiście, że tak"

ZOBACZ NASTĘPNE PYTANIE