Pytanie 3

Czy codziennie podejmujesz jakieś działanie w tym kierunku? Chociaż najmniejszy kroczek?
Odpowiedz i zapisz sobie na kartce punkty: 0 "nie, nie za bardzo", 5 "mniej więcej", 10 "tak, oczywiście, że tak"

ZOBACZ NASTĘPNE PYTANIE